Huisregels

 • De Beijerse opvang is open op Maandag, dinsdag en donderdag van 07.00 – 19.00 uur.
  Uitzonderingen en flexibele opvang zijn bespreekbaar.
  De opvang is 47 weken per jaar geopend, uitgezonderd de Nationale feestdagen.
 • Het tarief van de opvang is € 5,75 per uur per kind. (Per 1-1-2022 word dit € 6,00 per uur per kind.)
  Dit is incl. Broodmaaltijd, drinken, fruit, tussendoortjes en billendoekjes.
  Dit is excl. Luiers, babyvoeding, dieetvoeding en warme maaltijd.
 • Mijn vakantie geef ik in februari door. Een incidentele vrije dag hoort u uiterlijk een maand van te voren, uitgezonderd een begrafenis.
  Uiteraard worden deze vrije dagen NIET in rekening gebracht.
 • Vakantie van de vraagouder wil ik 2 maanden van te voren weten ivm de planning.
  Losse vrije dagen minimaal 2 weken van te voren.
  Mocht u uw kind ineens veel eerder ophalen van de opvang dan afgesproken omdat u ineens een vrije middag heeft, of om welke andere reden dan ook, dan zullen de uren voor de afgesproken tijd WEL in rekening worden gebracht.
 • Wijziging van opvanguren is mogelijk, zolang de groep samenstelling dit toelaat.
  Structurele wijzigingen hoor ik graag 1 maand van te voren en meestal zal er dan ook een nieuw contract getekend worden.
  Incidentele wijzigingen kan, zolang de groep samenstelling dit toelaat.
  Uiteraard worden extra uren in rekening gebracht.
 • Kinderen moeten door vaste gezichten gebracht en gehaald worden. Mocht uw kind door iemand anders opgehaald worden, dan wil ik dit van te voren weten. Mocht dit niet gebeuren dan zal ik eerst contact met de ouder zoeken alvorens uw kind mee te geven
 • Mocht u onverwacht in de file komen of om een andere reden later zijn dan verwacht, dan hoor ik dit ook graag zo spoedig mogelijk.
  De extra tijd zal WEL in rekening worden gebracht.
 • Als uw kind ziek is, dient u dit zo spoedig mogelijk aan mij door te geven. Wordt uw kind op de opvang ziek dan zal ik contact met u opnemen. Als de groep samenstelling het toelaat kan uw kind met een beetje koorts nog op de opvang blijven. Is uw kind te ziek of is er besmettingsgevaar dan zal uw kind opgehaald moeten worden.
  De uren dat uw kind ziek is en niet op de opvang is, zullen NIET in rekening worden gebracht.
 • Ben ikzelf ziek dan zal ik u ook zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. Samen kunnen we kijken of er een andere oplossing te vinden is.
  Mocht er in mijn gezin iemand ziek zijn die eventueel besmetting voor uw kind kan veroorzaken dan zal ik u ook zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen en kunt u zelf beslissen of u van de opvang gebruik wilt maken.
 • In principe dien ik als gastouder geen medicatie toe. Mocht dit als uitzondering noodzakelijk zijn dan zult u hier een toestemmingsformulier voor moeten tekenen en blijft u zelf de verantwoording dragen.
 • Betaling:
  Aan het einde van een kalendermaand stuur ik u de urenregistratie toe. Deze moet u controleren en voor akkoord aan mij retour sturen. Dan geef ik de uren door aan mijn gastouderbureau ViaViela die vervolgens de faktuur zal opsturen. Deze moet u per omgaande betalen zodat de betaling uiterlijk de 8e van de volgende maand op mijn rekening is bijgeschreven.
  Mocht dit niet het geval zijn dan ontvangt u per mail een herinnering zodat u de faktuur alsnog kunt betalen.
  Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt en er bij het versturen van de volgende maand faktuur nog geen geld is ontvangen dan stopt de opvang per direct.
  U blijft betalingsplicht houden over de openstaande fatkuren.
 • Als u de opvang wilt opzeggen dient u dit 1 maand van te voren te doen. Wilt u de opvang per direct beëindigen dan dient u de afgesproken uren nog 1 maand te betalen.

Hier kunt u de huisregels downloaden en ondertekenen: Huisregels